Integritets- och cookiepolicy

Personuppgiftspolicy
På denna sida kan du läsa vår personuppgiftspolicy som beskriver hur Junge ("www.junge.eu", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar data om dig.

För att kunna handla hos Junge måste du tillhandahålla minst följande:

Efternamn
Adress
Mailadress
Telefon/mobilnummer
Personuppgiftspolicyn gäller både personuppgifter som du lämnar till oss och data som vi samlar in via Junges hemsida, www.junge.eu ("Hemsidan").

Junge är ansvarig för dina personuppgifter. Om du vill kontakta Junge kan du göra det med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Junge A/S
Kertemindevej 22, 8940 Randers SV, Danmark
CVR: 51616618
info@junge.eu
Telefonnummer: 0045 86 40 60 22

Nedan finns de personuppgifter vi samlar in. Vi beskriver även syftet med insamlingen och den rättsliga grunden för behandlingen.

När du besöker www.junge.eu samlar vi automatiskt in data om dig och din användning av webbplatsen. Vi registrerar bland annat vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder, din IP-adress, inklusive var ditt nätverk finns och information om din dator.

 

Klarna:

In order to offer you Klarna’s payment methods, we might in the checkout pass your personal data in the form of contact and order details to Klarna, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment methods and to tailor those payment methods for you. Your personal data transferred is processed in line with Klarna’s own privacy notice.


Samlingen har inget annat syfte än att optimera användarupplevelsen och funktionerna på www.junge.eu och vi använder även informationen för riktad marknadsföring på olika kanaler, såsom Google Adwords. Detta hjälper oss att erbjuda våra användare det mest relevanta innehållet som möjligt. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 punkt f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Om du köper en produkt på www.junge.eu eller kommunicerar med oss ​​samlar vi in ​​de uppgifter som du själv tillhandahåller. Det kan vara ditt namn, adress, mail, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och kan ha returnerat, leveransförfrågningar och information om vilken IP-adress beställningen gjordes från.

Syftet är att leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, såsom att kunna hantera dina rättigheter till returer och reklamationer. Vi kan också komma att behandla uppgifter om dina köp för att följa lagkrav, såsom de som rör bokföring och bokslut. Vid köp registreras IP-adressen i syfte att kunna förhindra bedrägerier. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 punkterna b, c och f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Nyhetsbrev
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​uppgifter om ditt namn, din e-postadress och eventuellt ditt mobiltelefonnummer. Syftet är att vi ska kunna leverera nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 punkt f i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Mottagare av personuppgifter
Uppgifter om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och ordernummer samt särskilda leveransförfrågningar kommer att vidarebefordras till transportören som levererar de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte finns i lager kan nämnda uppgifter komma att vidarebefordras till tillverkaren eller säljaren av varorna i fråga, som då tar över leveransen.

Data kan lämnas till externa affärspartners som behandlar uppgifterna för vår räkning. Affärspartners får inte använda uppgifterna för något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss ​​och är skyldiga att behandla dem konfidentiellt.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst be oss om information om vilka uppgifter vi har samlat in om dig, för vilket ändamål, vem som tagit emot dem och varifrån uppgifterna kommer.

Om du vill kan vi förse dig med en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan be om uppgifterna genom att skicka en skriftlig begäran till info@junge.eu. I detta sammanhang kan vi be dig om bevis på att du är den du säger att du är.

 

Rätt till rättelse
Vi kommer att korrigera felaktiga personuppgifter åt dig. Om du har stött på några fel i de uppgifter vi har samlat in om dig uppmanar vi dig att kontakta oss skriftligen så korrigerar vi uppgifterna.

Rätt till radering
Det kan vara så att du har rätt att få alla eller delar av dina personuppgifter raderade av oss. Dock inte i det fall att dina uppgifter är nödvändiga för oss, till exempel för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Rätt till begränsning av behandlingen till lagring
Det kan också vara så att du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till enbart lagring. Till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga.

Rätt till dataportabilitet
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat format, vilket gör att du kan överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända
Du kan alltid invända mot vår behandling av dina personuppgifter som används för marknadsföringsändamål. Om din personliga situation gör det nödvändigt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att göra det när som helst.

 

Rätten att återkalla samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke som du har gett oss för en specifik behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på info@junge.eu.

Rätt att lämna in ett klagomål
Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till den danska tillsynsmyndigheten, Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K, angående vår behandling av dina personuppgifter. Klagomålet kan lämnas in bland annat via e-post till dt@datatilsynet.dk eller via telefon +45 33 19 32 00.

Radering av personuppgifter
Uppgifter som samlas in i samband med din anmälan till vårt nyhetsbrev kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke till nyhetsbrevet, om vi inte har annan grund för att behandla uppgifterna.

säkerhet
Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, försämring, obehörigt avslöjande eller missbruk av personuppgifter.

Endast anställda som har ett genuint behov av att få tillgång till din personliga information för att utföra sitt jobb har tillgång till den.

kontaktuppgifter
Junge ansvarar för de personuppgifter som samlas in via hemsidan. Om du har några frågor eller kommentarer om denna personuppgiftspolicy, eller vill utöva en eller flera av dina rättigheter, kan du kontakta oss enligt följande:

Junge A/S
Kertemindevej 22, 8940 Randers SV, Danmark
CVR: 51616618
info@junge.eu
Telefonnummer: 0045 86 40 60 22

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Om vi ​​gör några ändringar i vår personuppgiftspolicy kommer du att meddelas nästa gång du besöker vår webbplats.