Återbetalningspolicy

Återbetalning av pengar vid avbokning
När du ångrar dig kommer vi att återbetala alla betalningar från dig, exklusive eventuella leveranskostnader.

Vi återbetalar beloppet utan onödigt dröjsmål och i alla fall inom 14 dagar från det datum vi fick ditt meddelande om uppsägning. Vi kan dock hålla inne med återbetalningen tills vi har fått varorna i retur, eller tills du har lämnat in dokumentation på att varorna har returnerats.

Vi kommer att göra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I vilket fall som helst kommer du inte att debiteras några avgifter till följd av återbetalningen.