Certifiering

En RDS-certifiering betyder:

Dun och fjädrar kommer uteslutande från fåglar som hålls för livsmedelsindustrin.
Produkten innehåller inte dun och fjädrar från levande fåglar.
Produkten innehåller inte dun och fjädrar från fåglar som tvingats äta.
Dunproduktionen styrs från gård till slutprodukt.
Leverantörerna kontrolleras av en oberoende tredje part.
Mer information finns här: RDS-Certifiering